Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la COORDINADORA DE COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA informa als usuaris del website que les dades personals recavades per l’entitat mitjançant els formularis facilitats, seran introduïdes en un fitxer sota la responsabilitat de la COORDINADORA DE COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, la COORDINADORA DE COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: COORDINADORA DE COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA; CARRER MAJOR No 2 BAIXOS, 43800 VALLS - TARRAGONA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.